Spółka Arena Żagań otrzymała kilka dni temu ekspertyzę techniczną określającą aktualny stan techniczny i kryteria naprawy elementów konstrukcji basenów rekreacyjnych Kąpieliska Miejskiego w Żaganiu przy ul. Niepodległości 6. Ekspertyza jasno pokazuje, że stan techniczny obiektu nie pozwala na jego użytkowanie! Ekspertyza podtrzymuje opinię z maja 2019 roku, która wyraźnie opiniowała natychmiastowe zamknięcie niecek basenowych i rozpoczęcie ich gruntownego remontu.

Szczegółowa dokumentacja wskazuje na długoletnie niszczenie obiektu, który zdaniem autora ekspertyzy jest “w stanie agonalnym”, a jego degradacja techniczna postępuje od wielu lat. Autorzy dokumentu zalecają gruntowny remont w porozumieniu z konserwatorem zabytków, co jednocześnie w znaczący sposób wpłynie na cenę tej modernizacji. Ekspertyza wskazuje, że beton w nieckach basenowych jest za cienki, nieszczelny, a na dodatek przekracza kilkunastokrotnie wszelkie normy zawartości soli i innych substancji. Cała konstrukcja zagraża jej potencjalnym użytkownikom.

Jeszcze przed otrzymaniem ostatecznej ekspertyzy, mając świadomość stanu technicznego obiektu, spółka wraz z władzami Żagania podjęła pierwsze kroki przygotowujące do długotrwałego remontu. Rozpoczęliśmy poszukiwania ewentualnych programów unijnych, z których moglibyśmy pozyskać pieniądze na rewitalizację kąpieliska. Jednocześnie rozpoczęliśmy prace nad kosztorysem modernizacji i jej technologią. Stwierdzenie konieczności konsultacji remontu obiektu z konserwatorem zabytków znacznie podnosi wartość takiego kosztorysu.

Latem 2020 roku planujemy otwarcie obiektu w celu stworzenia tam strefy rekreacyjnej z animacjami, zajęciami sportowymi, może małymi koncertami, czy kinem plenerowym – wylicza Tomasz Hucał, prezes spółki Arena Żagań. – Jednak funkcję basenowe w nadchodzące lato nadal będą pełniły przenośne baseny, które były u nas ostatnio. Nie możemy pozwolić sobie na igranie z ludzkim zdrowiem i życiem, szczególnie mając w ręku twarde dokumenty, że zabytkowa niecka betonowa może się rozpaść każdego dnia! Remont tego typu obiektu potrwa na pewno wiele miesięcy i wymaga ogromnych nakładów finansowych.