Komunikat

W związku z uwagami wnoszonymi przez mieszkańców miasta w zakresie funkcjonowania sygnalizacji świetlnej na ulicy Kożuchowskiej przekazujemy informacje otrzymane od wykonawcy inwestycji, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. W ramach wykonanego w Żaganiu zadania zamontowano na ulicy Kożuchowskiej tzw. sygnalizację inteligentne, której działanie oparte jest na danych w zakresie ruchu, zebranych “z drogi”. Dopiero po zakończeniu tego etapu możliwe będzie skalibrowanie urządzenia i dostosowanie zmieniających się świateł do panujących warunków. Zakończenie tego procesu planowane jest na 10 lutego 2020 roku.

Jak podkreślił przedstawiciel ZDW dużym problemem jest nieprawidłowe zachowanie kierowców. Pojazd poruszający się z dużą prędkością powoduje bowiem włączenie krótkiego czerwonego światła (na ok 2 sek.). Znaczna prędkość pojazdów powoduje zatem zatrzymanie ruchu. Wykonawca zapowiedział również, że odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Żagania w zakresie wnoszonych oczekiwań, a sama sygnalizacja zacznie funkcjonować  w pełni prawidłowo po zakończonym etapie kalibracji. O terminie planowanego spotkania poinformujemy na stronie urzędu.