W ferie uruchomiliśmy nową kotłownię gazową w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1. Trwają ostatnie prace wykończeniowe pomieszczeń, w których umieszczono nową instalację oraz wymiana dwóch ostatnich niesprawnych grzejników. Wszystkie prace zakończone zostaną w ferie. Uruchomienie nowej kotłowni spowodowało wzrost temperatury w klasach lekcyjnych, w których już odnotowano temperaturę 24°C.

Dla wszystkich mieszkańców Żagania wydarzenie to oznacza przede wszystkim czystsze powietrze. Nowa kotłownia gazowa kończy erę kopcącego komina przy ulicy Wojska Polskiego 7 oraz ogrzewania węglowego w miejskich szkołach.

Zadanie to kosztowało 341 460,13 złotych. Środki na ten cel pozyskano od innych gmin w ramach odzyskanych opłat za pobyt dzieci mieszkających poza Żaganiem w naszych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.