Zgodnie z uchwałą XVII/86/2007 obowiązuje w Żaganiu obowiązek wnoszenia opłaty za posiadanie psa. Przypominamy, że opłata roczna z tego tytułu wynosi 33 złote za jednego czworonoga. Jeżeli staliśmy się właścicielem psa w drugiej połowie roku, wartość ta wynosi 16,50 złotych, a obowiązek wniesienie opłaty następuję po upływie dwóch tygodni od dnia nabycia psa. Należność za cały rok należy wnieść do 30 czerwca gotówką w kasie Urzędu Miasta Żagań lub przelewem na rachunek gminy. Jeżeli