28 lutego 2020 roku odbyła się XVIII sesja rady miasta, w której udział wzięło 19 radnych. W trakcie dzisiejszego posiedzenia pożegnano panią Ewelinę Kondracką, pracownika biura rady. Przewodniczący Adam Matwijów przedstawił nową osobę, przejmującą od marca 2020 roku obsługę rady. Pracownikiem tym będzie pani Beata Dumin.

Radni przyjęli sprawozdania z posiedzeń komisji odbywających się między sesjami oraz z działalności burmistrza i przewodniczącego rady w okresie międzysesyjnym. Podjęto 6 uchwał, dokonując niezbędnych przesunięć w tegorocznym budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej gminy. W trakcie dzisiejszej sesji przywrócono również wysokość opłaty targowej do poziomu obowiązującego 5 lat temu. Uregulowanie wysokości opłaty wynika przede wszystkim z kosztów utrzymania targowisk, które od ubiegłego roku są stale remontowane i doposażane. Udostępniono sprzedającym nowe stoły na ulicy Sportowej, porządkując teren, na którym wystawiać mogą się lokalni wystawcy.

W trakcie XVIII sesji radni dokonali zmian w składach komisji, wyrażając zgodę na przejście radnego Jakuba Witka z komisji oświaty do komisji gospodarki. Jednogłośnie zdecydowano również o tym, że osoby posiadające psy terapeutyczne oraz biorące psa ze schroniska zwolnione zostaną z opłaty za posiadanie psa. Inicjatorką zmian w obowiązującej uchwale była radna Małgorzata Klorek. W punkcie wolne wnioski i informacje głos zabrał wójt gminy Żagań, Leszek Ochrymczuk.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z XVIII sesji rady miasta – części pierwszej oraz części drugiej.