Główny Inspektor Sanitarny przygotował komunikat dla osób, które przekroczyły granicę po 15 marca. Są to wytyczne dotyczące postępowania i obowiązkowej kwarantanny domowej. Jak podkreślają wszystkie służby, najważniejsze by nie opuszczać domu. Nie wychodzić do sklepu oraz nie spotykać się z innymi osobami.

Zwolnienie z odbycia obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej dotyczy wyłącznie kierowców, którzy prowadzą pojazd samochodowy służący do przewozu towarów, zaś wykonywany przejazd bezpośrednio wiąże się z faktycznym przewozem lub dojazdem w celu załadunku wyżej wymienionych towarów. Kierowcy zawodowi wracający do Polski samochodem osobowym np. w celu odebrania w kraju odpoczynku tygodniowego, nie są zwolnieni z odbycia, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkowej kwarantanny.

Więcej informacji na stronie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.