Pakiet ustaw zwany „Tarczą Antykryzysową” przewiduje zróżnicowane formy wsparcia przedsiębiorców w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz wpływu epidemii koronawirusa na sytuację firmy. Informujemy o rządowym zakresie wsparcia skierowanym do polskich przedsiębiorców.

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS przez 3 miesiące (“tarcza” stwarza możliwość nieopłacania składek od 1 marca do 31 maja 2020 roku m.in. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne czy Fundusz Pracy), świadczenia postojowego (w wysokości 2080 zł lub 1300 zł, które ma zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej), dofinansowania na prowadzenie działalności czy zwolnienia z podatku dochodowego od przychodów z tytułu świadczenia postojowego. Szczegółowe informacje na temat form wsparcia oraz miejsca i sposobów składania wniosków dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą dostępne są tutaj.

Mikroprzedsiębiorcy również mogą skorzystać ze wspomnianego powyżej zwolnienia z płacenia składek ZUS przez 3 miesiące (od 1 marca do 31 maja), przewidziane jest również dla nich dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne (szczegóły znajdziecie Państwo tutaj), odroczenie zapłaty należności podatkowych, rozłożenie zaległego podatku na raty czy umorzenie całości lub części zaległości podatkowej. Przewidziano także możliwość uzyskania pożyczki ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej do wysokości 5 tys. złotych. Szczegółowe informacje na temat form wsparcia oraz miejsca i sposobów składania wniosków dla mikroprzedsiębiorstw dostępne są tutaj.

Przedsiębiorstwa zatrudniające do 50 pracowników (małe przedsiębiorstwa) oraz te zatrudniające do 250 pracowników (średnie przedsiębiorstwa) mogą wnioskować o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne (w powiatowym urzędzie pracy) czy 3-miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia swoich pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne (w wojewódzkim urzędzie pracy). Możliwe jest również wnioskowanie o pożyczkę obrotową na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników lub też pożyczkę obrotową na sfinansowanie deficytu w kapitale obrotowym. Szczegółowe informacje na temat form wsparcia oraz miejsca i sposobów składania wniosków dla małych przedsiębiorstw dostępne są tutaj, natomiast dla średnich przedsiębiorstw tutaj.

Duże przedsiębiorstwa (powyżej 250 pracowników) mogą wnioskować o 3-miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia dla pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne (w powiatowym urzędzie pracy), odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS (w ZUS), odroczenie terminu płatności spłaty należności podatkowych (w Krajowej Administracji Skarbowej), rozłożenie na raty spłaty podatku, zaległości podatkowych lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek (w Krajowej Administracji Skarbowej) lub umorzenie całości lub części zaległości podatkowej. Szczegółowe informacje na temat form wsparcia oraz miejsca i sposobów składania wniosków dla dużych firm dostępne są tutaj.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze uruchomił specjalną infolinię dla przedsiębiorców i obywateli, dzięki której będzie można uzyskać informacje o możliwości uzyskania wsparcia w zakresie nowych instrumentów wprowadzonych projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Numery telefonów infolinii WUP w Zielonej Górze:
– 512 102 585
– (095) 95 722 80 25

adres e-mail:

wniosek.info@wup.zgora.pl
cizgorzow@wup.zgora.pl

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Ponadto informacje o pomocy, jaką urzędy pracy oferują pracodawcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19 dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu.

W związku z epidemią koronawirusa w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zmianie uległy terminy naborów wniosków od firm. Szczegóły dostępne są tutaj.

Zachęcamy do śledzenia aktualności dotyczących wsparcia dla przedsiębiorców na naszej stronie internetowej Invest Żagań.