Kolejna z żagańskich instytucji kultury złożyła projekt w ramach programu “Kultura w sieci”. Muzeum Obozów Jenieckich stara się o fundusze na opracowanie wirtualnego spaceru z interfejsem po placówce, terenach poobozowych oraz cmentarzach jenieckich w Żaganiu. Spacer taki byłby dostępny z poziomu strony www oraz mediów społecznościowych. Dodatkowo dostęp do wycieczki wirtualnej byłby możliwy bezpośrednio z poziomu Google Maps i GOOGLE STREET VIEW.

Celem zadania jest udostępnienie on-line ekspozycji stałych Muzeum Obozów Jenieckich oraz wirtualne zwiedzanie placówki wraz z terenami dawnego obozu. Priorytetem jest umożliwienie wirtualnego zwiedzania placówki w okresie epidemii COVID-19. W przyszłości wirtualny spacer może stanowić namiastkę osobistej wizyty w muzeum. Potencjalni turyści, zapoznając się z obiektem, uwzględnią placówkę w swoim planie wycieczki. Możliwość wirtualnego obejrzenia muzeum może wpłynąć na podjęcie decyzji o realnym jej zwiedzaniu.

Takie działanie docelowo wpłynie na znaczące podniesienie liczby zwiedzających obiekt w rzeczywistości. Dodatkowym celem złożonego projektu jest dotarcie do odbiorców, dla których z różnych przyczyn realne zwiedzanie muzeum nie jest możliwe (wiek, choroby). Znaczną grupę odbiorców zainteresowanych ofertą muzeum stanowią środowiska kombatanckie w kraju i za granicą.

Celem programu “Kultura w sieci” jest finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym, których odbiór następuje poprzez narzędzia on-line.