Burmistrz Miasta Żagań ogłosił przetargi na kolejne nieruchomości. Na sprzedaż wyznaczono działki znajdujące się przy ul. Długosza, Kazimierza Wielkiego, Wesołej, Łokietka, Leśnej i Żelaznej, lokal mieszkalny przy ul. Kolejowej oraz garaż przy ul. Przyjaciół Żołnierza w Żaganiu. Przetargi odbędą się pod koniec maja 2020 roku. Szczegółowe informacje dostępne są poniżej oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Żagań w zakładce Przetargi nieruchomości.

Przetarg nr 1: Nieruchomości niezabudowane o numerach ewidencyjnych:

 • Nr ewid. działki 1355/95, lokalizacja: ul. Długosza w Żaganiu, powierzchnia 1031 m2, cena wywoławcza 81.000,00 zł, wadium 8.100,00 zł, termin przetargu 26.05.2020 r. godz. 11.00, termin wpłacenia wadium 22.05.2020 r.,
 • Nr ewid. działki 1355/96, lokalizacja: ul. Długosza w Żaganiu, powierzchnia 1031 m2, cena wywoławcza 81.000,00 zł, wadium 8.100,00 zł, termin przetargu 26.05.2020 r. godz. 11.30, termin wpłacenia wadium 22.05.2020 r.,
 • Nr ewid. działki 1355/97, lokalizacja: ul. Długosza w Żaganiu, powierzchnia 1089 m2, cena wywoławcza 86.000,00 zł, wadium 8.600,00 zł, termin przetargu 26.05.2020 r. godz. 12.00, termin wpłacenia wadium 22.05.2020 r.

Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni bitumicznej, utwardzonej betonowej oraz urządzoną drogą o nawierzchni gruntowej wydzieloną geodezyjnie. Nieruchomości położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dostęp do sieci wodnej i kanalizacyjnej. Pozostałe sieci znajdują się w sąsiednich ulicach – dostępność do sieci jest dobra. Kształt nieruchomości regularny. Powierzchnia nieruchomości jest płaska, nieogrodzona, zadrzewiona i zakrzewiona. Funkcja nieruchomości wyznaczona obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczona symbolem 4 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przetargi na w/w nieruchomości odbędą się 26.05.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro).

Link do przetargu nr 1.

Przetarg nr 2: Nieruchomości niezabudowane o numerach ewidencyjnych:

 • Nr ewid. działki 1355/22, lokalizacja: ul. Kazimierza Wielkiego w Żaganiu, powierzchnia 1646 m2, cena wywoławcza 135.000,00 zł, wadium 13.500,00 zł, termin przetargu 26.05.2020 r. godz. 12.30, termin wpłacenia wadium 22.05.2020 r.,
 • Nr ewid. działki 1355/23, lokalizacja: ul. Kazimierza Wielkiego w Żaganiu, powierzchnia 1601 m2, cena wywoławcza 131.000,00 zł, wadium 13.100,00 zł, termin przetargu 26.05.2020 r. godz. 13.00, termin wpłacenia wadium 22.05.2020 r.,
 • Nr ewid. działki 1355/26, lokalizacja: ul. Kazimierza Wielkiego w Żaganiu, powierzchnia 1203 m2, cena wywoławcza 100.000,00 zł, wadium 10.000,00 zł, termin przetargu 26.05.2020 r. godz. 13.30, termin wpłacenia wadium 22.05.2020 r.,
 • Nr ewid. działki 1355/46, lokalizacja: ul. Kazimierza Wielkiego w Żaganiu, powierzchnia 1579 m2, cena wywoławcza 119.000,00 zł, wadium 11.900,00 zł, termin przetargu 26.05.2020 r. godz. 14.00, termin wpłacenia wadium 22.05.2020 r.

Tereny są niezabudowane o kształtach regularnych i płaskim terenie, niezagospodarowane, porośnięte chwastami i samosiewami drzew i krzewów. Położone są w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w jednostce MN możliwa jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca. Dojazd do działek ulicą o nawierzchni bitumicznej i z kostki brukowej oraz bezpośredni drogą o nawierzchni gruntowej. Uzbrojenie działek – instalacja kanalizacyjna, instalacja wodna, sieć gazowa i elektryczna zainwestowane są w drodze dojazdowej do nieruchomości. Przetargi na w/w nieruchomości odbędą się 26.05.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro).

Link do przetargu nr 2.

Przetarg nr 3: sprzedaż komunalnej nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Kolejowej 93 o powierzchni 21,48 m2, wraz przynależną komórką zewnętrzną o powierzchni 2,68 m2, z udziałem 104/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. 3116/6 o powierzchni 1584 m2. Cena nieruchomości 25.000 zł (jest to cena wywoławcza). Wadium wynosi 5.000 zł. Lokal znajduje się budynku mieszkalnym 2-kondygnacyjnym, z użytkowym poddaszem, murowanym. Budynek wyposażony jest w sieć elektryczną, wodno-kanalizacyjną i gazową. Lokal mieszkalny nr 5 znajduje się na poddaszu budynku. Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 27 maja 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro).

Link do przetargu nr 3.

Przetarg nr 4: sprzedaż komunalnej, zabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,0099 ha, oznaczona numerem ewidencyjnym 2421/4, położona przy ul. Łokietka w Żaganiu, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00042045/1. Cena nieruchomości: 19.400,00 zł (jest to cena wywoławcza). Wadium 4.000,00 zł. Nieruchomość zabudowana budynkiem niemieszkalnym o powierzchni zabudowy około 30 m2, jednokondygnacyjnym, jednostronnie zwartym z sąsiednią zabudową. Budynek murowany w technologii tradycyjnej, w pełni podpiwniczony. Dach nad budynkiem w stanie technicznym bardzo złym, nastąpił częściowy zwał do wnętrza budynku. Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 27 maja 2020 r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro).

Link do przetargu nr 4.

Przetarg nr 5: sprzedaż lokalu niemieszkalnego – garażu – o pow. 21,98 m2, położonego przy ul. Przyjaciół Żołnierza 25 w Żaganiu, związanego z udziałem 82/1000 w prawie własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 2424/1 o powierzchni 0,1163 ha dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00053206/8. Cena nieruchomości 15.500,00 zł (jest to cena wywoławcza). Wadium 3.100,00 zł. W lokalu brak instalacji. Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 27 maja 2020 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro).

Link do przetargu nr 5.

Przetarg nr 6: Nieruchomości niezabudowane o numerach ewidencyjnych:

 • Nr ewid. działki 2194/6, lokalizacja: ul. Wesoła w Żaganiu, powierzchnia 1886 m2, cena wywoławcza 125.000,00 zł, wadium 12.500,00 zł, termin przetargu 26.05.2020 r. godz. 10.00, termin wpłacenia wadium 22.05.2020 r.,
 • Nr ewid. działki 2194/7, lokalizacja: ul. Wesoła w Żaganiu, powierzchnia 2610 m2, cena wywoławcza 160.000,00 zł, wadium 16.000,00 zł, termin przetargu 26.05.2020 r. godz. 10.30, termin wpłacenia wadium 22.05.2020 r.

Nieruchomości niezabudowane, położone przy ul. Wesołej. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni bitumicznej – ul. Wesołą oraz bezpośrednio drogą o nawierzchni gruntowej. Nieruchomość położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i, zabudowy usługowej oraz budynków użyteczności publicznej. Kształt nieruchomości regularny, zbliżony do czworoboku, powierzchnia płaska. Sieci uzbrojenia znajdują się w sąsiedztwie nieruchomości – w ul. Wesołej. Nieruchomość położona jest w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kolonii Laski przyjętego Uchwałą Rady Miasta Żagań nr LVIII/70/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. i oznaczona jest symbolem 6MN dopuszczającym zabudowę o funkcję mieszkaniowej – jednorodzinnej. Przetargi odbędą się 26.05.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro).

Link do przetargu nr 6.

Przetarg nr 7 – nieruchomości o numerach ewidencyjnych:

 • Nr ewid. działki 3116/9, lokalizacja: ul. Leśna w Żaganiu, powierzchnia 926 m2, cena wywoławcza 69.000,00 zł, wadium 6.900,00 zł, termin przetargu 27.05.2020 r. godz. 10.00, termin wpłacenia wadium 22.05.2020 r.,
 • Nr ewid. działki 3128/7, lokalizacja: ul. Żelazna w Żaganiu, powierzchnia 872 m2, cena wywoławcza 69.000,00 zł, wadium 6.900,00 zł, termin przetargu 27.05.2020 r. godz. 11.00, termin wpłacenia wadium 22.05.2020 r.,
 • Nr ewid. działki 3130/2, lokalizacja: ul. Żelazna w Żaganiu, powierzchnia 716 m2, cena wywoławcza 55.000,00 zł, wadium 5.500,00 zł, termin przetargu 27.05.2020 r. godz. 11.30, termin wpłacenia wadium 22.05.2020 r.

Nieruchomości położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, zabudowy usługowej. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni bitumicznej oraz drogą o nawierzchni gruntowej, utwardzonej. Kształt nieruchomości regularny, zbliżony do czworoboku, powierzchnia płaska. Dostęp do sieci uzbrojenia dobry, sieci znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości – w drodze dojazdowej.  Funkcja nieruchomości wyznaczona obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczona symbolem M2 – obszar budownictwa mieszkaniowego. Przetargi na w/w nieruchomości odbędą się w podanych powyżej terminach w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro).

Link do przetargu nr 7.