18 maja 2020 roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Muzealnika. Ponieważ w poniedziałki nasze Muzeum Obozów Jenieckich jest zamknięte, życzenia i słodkie upominki przekazaliśmy zespołowi placówki dzisiaj. Zastępca burmistrza Sebastian Kulesza złożył na ręce dyrektora jednostki, Marka Łazarza, podziękowania za pracę na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny, dziękując za troskę o nasze historyczne dziedzictwo. Jak podkreślił burmistrz, zaangażowanie i serce naszego zespołu zyskuje uznanie wśród gości z Polski i ze świata.

Dyrektor Marek Łazarz zaprezentował świeżo wyremontowaną salę, w której umieszczony zostanie księgozbiór muzeum oraz wszystkie materiały umożliwiające osobom zainteresowanym prowadzenie samodzielnych prac badawczych. Zespół żagańskiego muzeum liczy cztery osoby. Tworzą go – Sylwia Motyka, Teresa Rewaj, Mirosław Walczak oraz Marek Łazarz. Dziękujemy za Waszą pracę, która stała się pasją.