Miasto Żagań otrzymało dotację z budżetu Województwa Lubuskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do zasadzenia w pasie drogowym lub na terenach rolniczych. Przyznano naszej gminie 18 000 złotych na zakup 100 sadzonek lipy drobnolistnej z przeznaczeniem do nasadzeń na ul. Miodowej, ul. Bema, ul. Waryńskiego, ul. Kędzierzawego, ul. Księżnej Żaganny, ul. Konopnickiej, ul. Keplera, ul. Mickiewicza ul. Prusa, ul. Przyjaciół Żołnierza. Poinformujemy Państwa o dokładnym terminie wykonania nasadzeń. Już teraz cieszymy się, że w mieście pojawi się 100 nowych drzew.

Obraz Hans Braxmeier z Pixabay