Gmina Żagań o statusie miejskim pomyślnie przeszła proces rekrutacyjny i została zakwalifikowana do udziału w projekcie POWR.02.18.00-00-0002/19 pn. „STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM” uzyskując wysoką lokatę na liście spośród 43 JST. 17 czerwca 2020 r. Burmistrz Miasta Żagań Andrzej Katarzyniec podpisał umowę wzięcia udziału w projekcie.

Celem projektu jest podniesienie jakości obsługi inwestora poprzez objęcie kompleksowym programem szkoleniowo-doradczym JST w zakresie obsługi inwestora, w tym opracowanie i wdrożenie procedur współpracy z inwestorem oraz rozwiązań podnoszących atrakcyjność inwestycyjną. W pierwszym etapie zostanie przeprowadzona seria szkoleń dla pracowników JST. Drugi etap przewiduje opracowanie tzw. Pakietu dla JST, na który składać się będzie analiza inwestycyjna JST i lokalnego rynku pracy, doradztwo indywidualne eksperta, zdjęcia terenów inwestycyjnych z dronów, e-book promocyjno-inwestycyjny dla JST w 3 językach.

Wartość projektu to 1 074 741,60 zł z czego wkład własny Województwa Lubuskiego wynosi 10%.