Na prośbę Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego informujemy, że weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 1009).

Na mocy przywołanego wyżej rozporządzenia zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę
i sporządzanie protokołu dokonuje się poprzez aplikacje publiczną, bez udziału Komisji.

Informacje dotyczące szacowania szkód spowodowanych w 2020 r. przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne zostały umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

foto: Jan Mazur