Zachęcamy do składania dokumentów w konkursie na dofinansowanie w 2020 roku zadań z zakresu Programu „Sportowe Wakacje+” realizowanych w ramach zadania „Sport dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”. Termin składania dokumentów upływa 5 lipca 2020 roku.

Wnioski o granty mogą składać organizacje pozarządowe powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

Konkurs przewiduje dofinansowanie organizacji takich zadań jak:

  1. otwarte, ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych,
  2. turnieje sportowe,
  3. eventy, konkursy i inne wydarzenia sportowe.
  4. ogólnodostępne obozy sportowe (na poziomie ogólnopolskim/lokalnym).

Dofinansowanie w wysokości 80%

Szczegóły programu oraz formularz oferty wraz z załącznikami dostępny na stronie Ministerstwa Sportu.