W związku z pojawiającymi się aktami wandalizmu w byłym pensjonacie “Młynówka” przy ul. Żelaznej 2 w Żaganiu informujemy, że obiekt został objęty monitoringiem CCTV – systemem fotopułapek, które rejestrują każdą aktywność  przy obiekcie i przesyłają siecią GSM lub powiadomieniem SMS zarejestrowany materiał w postaci zdjęć lub nagrania do Centrum Monitoringu Miejskiego, które mieści się w siedzibie Straży Miejskiej.

Na ostatniej sesji Rady Miasta burmistrz Andrzej Katarzyniec poinformował radnych, że wystąpiliśmy z wnioskiem do Lubuskiego Konserwatora Zabytków o zgodę na sprzedaż obiektu. Nie ma możliwości dysponowania obiektem bez takiej zgody.