Komunikat

Informujemy, że od dnia 1 lipca wnioski o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres świadczeniowy/zasiłkowy 2020/2021o ww. świadczenia można składać tylko w wersji elektronicznej. W formie papierowej przyjmowane będą od 1 sierpnia.

Zasady przyznawania powyższych świadczeń nie uległy zmianie – w dalszym ciągu ich przyznanie uzależnione jest od spełnienia określonych wymogów ustawowych, w tym dotyczących kryterium dochodowego. Zmianie uległo jednak kryterium dochodowe warunkujące przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021, które wynosi 900,00 zł na osobę w rodzinie. Natomiast kryteria dochodowe warunkujące przyznanie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i specjalnych zasiłków opiekuńczych nie ulegną zmianie i  wynoszą 674,00 zł na osobę w rodzinie (zasiłek rodzinny)  lub 764,00 zł na osobę w rodzinie (zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy), gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Od 1 sierpnia wnioski o ww. świadczenia będzie można pobierać i  składać w Wydziale Świadczeń Społecznych mieszczącym się w Żagańskim Pałacu Kultury ul. Szprotawska 4 pok. 134.