17 lipca 2020 r. odbył się kolejny spacer z przewodnikiem po Żaganiu. Tematem przewodnim wędrówki było stare miasto oraz osoby z nim związane, od Wallensteina do Weisfloga.

Uczestnicy spotkali się przy Centrum Informacji Turystycznej, skąd udali się w kierunku Pałacu Książęcego w Żaganiu, aby poznać historię maszkaronów zdobiących fasadę pałacu. Nie obyło się bez przytoczenia tradycyjnej legendy o mistrzu Antonio della Porta i diable.

Kolejnym punktem spaceru był plac Słowiański (dawn. Nowy Rynek). Tu skoncentrowaliśmy się na architekturze zabudowy miejskiej, co dało również okazję do przedstawienia sylwetki księcia Piotra Birona, który nabył księstwo żagańskie w roku 1786, oraz jego małżonki Doroty Anny Charlotty. Przywołaliśmy we wspomnieniach pobyt wojsk napoleońskich w Żaganiu oraz osobę Stendhala (Henri Boyle), który w naszym mieście zbierał min. materiał do książki pt. : „Czerwone i Czarne”.

Dalsza wędrówka wiodła traktem książęcym, ul. Słowackiego do ul. Keplera, gdzie na narożniku ul. Gimnazjalnej i Keplera znajduje się dom, w którym wraz z rodziną zamieszkiwał poeta, filozof, nauczyciel i działacz społeczny, organizator chórów w Żaganiu w poł. XIX w. Dalej ul. Pomorską do placu Maczka, skąd roztacza się widok na dawne opactwo augustiańskie, mury obronne miasta, basztę oraz a wieżę dawnego kościoła ewangelickiego – kościoła Łaski. Na tym etapie spaceru uczestnicy usłyszeli również opowieść o 50 opacie Janie Ignacym Felbigerze – wielkim reformatorze oświaty i systemu szkolnictwa, autorze abecadła oraz katechizmu w języku polskim, ale przede wszystkim o roli, jaką odegrał on w zamontowaniu piorunochronu w 1770 r. na szczycie wieży kościoła WNMP.

Spacer zakończyliśmy na rynku omawiając czasy Wallensteina, który w jednej z kamienic miał mennicę, a także Ludwika Napoleona, syna księżnej Doroty Talleyrand- Périgord, który swoimi działaniami przyczynił się do postawienia i urządzenia na nowo wieży ratuszowej. Na rynku (dawn. Ring) otworzyły się również wspomnienia mieszkańców na temat sytuacji w powojennym Żaganiu.

Podczas podsumowania wydarzenia padło wiele ciekawych pytań i poruszono wiele ważnych kwestii. Dziękuję wszystkim za aktywne uczestnictwo i pozyskane nowe informacje oraz odkryte przed nami wspomnienia.

Spacer przygotowała i prowadziła Halina Dobrakowska – regionalistka, przewodnik sudecki i dolnośląski, doktorant Wydziału Geografii Regionalnej Uniwersytetu Wrocławskiego, prezes Towarzystwa Przyjaciół Żagania.

Tekst: Halina Dobrakowska

Zdjęcia: Jan Mazur