Ogłoszono przetarg na wykonanie remontu stołówki i kuchni szkolnej w PSP nr 2 w Żaganiu. Przypominamy, że pieniądze na ten cel Gmina Żagań o statusie miejskim pozyskała z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dofinansowanie w wysokości 79 319,32 złotych przeznaczone zostanie na realizację zadania obejmującego doposażenie i poprawę standardu funkcjonowania stołówki szkolnej w żagańskiej “Dwójce” (własnej kuchni i jadalni). Ogólna wartość planowanej inwestycji wynosi 1 027 066,08 złotych.

Wszystkich wykonawców zapraszamy do udziału w przetargu. Oferty składać należy w siedzibie PSP 2 w Żaganiu (ulica Wojska Polskiego 1) do dnia 11 sierpnia 2020 roku do godziny 11.00. Wszystkie niezbędne dokumenty znajdą Państwo poniżej.

Zaproszenie do złożenia oferty

Decyzja nr 3902020 str. 1

Decyzja nr 3902020 str. 2

Opinia sanitarna

Projekt budowlany

Rzut parteru

Rzut parteru

Kosztorys ofertowy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Wzór oferty

Oświadczenie

Oświadczenie

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6