29 lipca 2020 roku odbyło się z spotkanie w sprawie demontażu słupa i napowietrznej linii zasilającej byłą wieżę ciśnień, zlokalizowaną w Żaganiu przy ul. Nocznickiego. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele Agencji Mienia Wojskowego (panowie Mirosław Sacha oraz Artur Erżant), Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji  (prezes Cyprian Maszlong oraz kierownik działu technicznego Krzysztof Duszyński) oraz przedstawiciele ENEA Operator (z uwagi na konieczność pilnego wyjazdu nie mogli wziąć udziału w rozmowach). W spotkaniu  uczestniczyli również Przewodniczący Rady Miasta Żagań Adam Matwijów oraz radny Ireneusz Szaniawski.

Tematem spotkania było wypracowanie kompromisu oraz podjęcie współpracy pomiędzy wyżej wymienionymi stronami w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom ulicy Nocznickiego. Z uwagi na nieobecność przedstawicieli Spółki Enea Operator niemożliwe stało się ustalenie konkretnych działań. Wobec powyższego postanowiono zorganizować ponowne spotkanie we wrześniu, na którym zostaną podjęte decyzje w zakresie dalszego postępowania.