Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem nr 218/2020 Burmistrza Miasta Żagań został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej.

Do realizacji zadania wybrano podmiot uprawniony, tj. Miejski Klub Sportowy „Czarni Żagań 1957” i przyznano następującą kwotę dotacji na sfinansowanie realizacji zadania: 51.756,00 zł.

Zarządzenie nr 218/2020