W czwartek (30.07.2020 r.) zastępca burmistrza Sebastian Kulesza uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli Żarsko – Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego, które odbyło się w żarskim magistracie.

Spotkanie miało na celu ustalenie strategii rozwoju Obszaru oraz omówienie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na projekty inwestycyjne.

Podczas dyskusji poruszano kwestie związane z realizacją celów szczegółowych, w tym integracji systemu komunikacji miejskiej, budowy wspólnego systemu ścieżek rowerowych, wspólnej promocji gospodarczej oraz wspólnej oferty turystycznej. Wyrażono również konieczność zorganizowania spotkania z władzami województwa lubuskiego w celu przedstawienia potrzeb południowego regionu województwa.

Spotkanie zakończono deklaracją wystosowania do Europejskiego Obszaru Gospodarczego wniosku o wsparcie działań podejmowanych przez partnerów Obszaru w kierunku pozyskania ww. środków.