We wtorek 11 sierpnia br. Burmistrz Miasta Żagań Andrzej Katarzyniec wraz z Naczelnikiem Wydziału Oświaty Mariuszem Krugłym oraz Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu Piotrem Puchalskim udali się z wizytą do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy (PŚDS) w Szprotawie.

PŚDS funkcjonuje od maja 2019 roku i przeznaczony jest dla 20 osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Jest to placówka wsparcia dziennego, która świadczy usługi polegające na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego oraz funkcjonowania w życiu społecznym.

Podczas wizyty kierownik domu samopomocy, Katarzyna Krajewska, oprowadziła po obiekcie, przybliżając funkcjonowanie PŚDS i opowiadając o jego podopiecznych, którzy w odpowiednio przygotowanych pracowniach, jak np. kulinarnej czy plastycznej, mogą rozwijać umiejętności samodzielnego funkcjonowania.

W trakcie spotkania poruszano również kwestię dostępności środków transportu dla osób niepełnosprawnych chcących skorzystać z oferty szprotawskiej placówki.
Żagański  Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje dziewięcioosobowym busem, zakupionym z myślą o przewozie mieszkańców Żagania objętych opieką w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Szprotawie. Począwszy od drugiej połowy sierpnia będziemy dowozić do PŚDS w Szprotawie osoby, które dotychczas opłacały kursy prywatnych przewoźników lub nie mogły korzystać z takiej opieki z uwagi na brak środków.

Na zakończenie rozmawiano także o innych możliwościach wsparcia podopiecznych ośrodka przez Gminę Żagań o statusie miejskim.

  • Decyzję o skierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy oraz objęcie ofertą usług świadczonych przez placówkę podejmuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Żaganiu przy ul. Śląskiej 1.

Więcej informacji na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie.