Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło konkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2021 rok.

Przedmiotem konkursu są stypendia-mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami -na realizację określonego przedsięwzięcia, w następujących kategoriach:

Kategoria 1: stypendia twórcze

Dziedziny: literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, opieka nad zabytkami, twórczość ludowa;

Kategoria 2: stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury

Dziedziny: animacja i edukacja kulturalna, zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Konkursem objęte są stypendia:

  1. a)     roczne obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.;
  2. b)     półroczne obejmujące okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.;
  3. c)      półroczne obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r.;
  4. b)   mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane na okres nie krótszy niż trzy, kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Przedmiotem stypendium nie może być zakup środków trwałych i nieruchomości, finansowanie nauki w szkołach, na studiach wyższych bądź kursów doszkalających.

Wysokość stypendium wynosi 3.500,00 zł brutto miesięcznie (tj. 2.905,00 zł netto).

O stypendium może wnioskować osoba fizyczna, która w terminie do 18 września 2020 r., zgodnie z Regulaminem konkursu, złoży wniosek opisujący koncepcję przedsięwzięcia (autorski projekt twórczy lub autorski projekt z zakresu upowszechniania kultury).

Więcej informacji oraz elektroniczne formularze dostępne są na stronie: http://bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/ogloszenie-o-konkursie-3284.php