Burmistrzowie Andrzej Katarzyniec i Sebastian Kulesza spotkali się w piątek 4 września z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem, aby porozmawiać o możliwości wsparcia działań władz Żagania w procesie przejmowania gruntów należących do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na potrzeby nowe cmentarza komunalnego w Żaganiu. Przeciągające się procedury przedłużają rozpoczęty przez miasto proces. Wojewoda zadeklarował pomoc w tej sprawie.

Od dawna wiadomo, że kwater na naszym cmentarzu wystarczy na kilkanaście miesięcy. Stąd już na początku 2019 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec podjął działania zmierzające do utworzenia nowego miejsca zdatnego na pochówki w Żaganiu. Nie ma możliwości pozyskania gruntów przyległych do miejskiej nekropolii. Nowa lokalizacja planowana jest na działce przy ul. Kożuchowskiej, stanowiącej własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Rozpoczęcie prac polegających na zaplanowaniu i założeniu nowego cmentarza planujemy na przyszły rok. Uzależnionej jest to jednak od nabycia prawa własności działki.