Informujemy, że Zarządzeniem nr 259/2020 z dnia 11 września 2020 r. Burmistrz Miasta Żagań ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą: “Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń na terenie miasta Żagań, w 2020 roku – konkurs uzupełniający”.

Poniżej znajdziecie Państwo szczegóły otwartego konkursu ofert:

Zarządzenie nr 259/2020

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

Wzór sprawozdania