W czwartek w żagańskim magistracie odbyło się spotkanie Zastępcy Burmistrza Sebastiana Kuleszy oraz lokalnych służb mundurowych z dowódcami wojska amerykańskiego, stacjonującego w okolicy. Tematem przewodnim było omówienie kwestii dotyczących bezpieczeństwa. Dyskutowano nad rozwiązaniami stosowanymi w razie wystąpienia nagłych wypadków stanowiących zagrożenie życia lub zdrowia przebywających w Polsce żołnierzy US Army.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele służb przybliżyli zgromadzonym obowiązujące zasady postępowania w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu w obrębie miasta, jak i w wyniku działań prowadzonych na terenach wojskowych. Znajomość procedur obowiązujących w kraju przyjmującym jest niezwykle istotna w sytuacjach, gdy liczy się każda sekunda. O tym, jak ważna jest niniejsza kwestia, świadczy liczna frekwencja uczestników spotkania. W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować reprezentantom lokalnych służb za uczestnictwo i merytoryczne wsparcie.