Komunikat

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu informuje, że w roku 2020 -2021 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,  jest realizowany Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Realizatorem programu na terenie miasta Żagania będą:

  1. Parafialny Zespół Caritas przy Parafii WNMP, Plac Klasztorny 2,
  2. Parafialny Zespół Caritas przy Parafii NNMP, ul. Podgórna 16
  3. Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. św. Józefa, ul. Szkolna 43a

we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żaganiu.

Przekazywanie artykułów spożywczych osobom potrzebującym odbywać się będzie
w formie paczek żywnościowych. Paczka żywnościowa dla jednej osoby powinna zawierać minimum 3 artykuły spożywcze z różnych grup towarowych.

Zestaw artykułów spożywczych obejmuje: makaron jajeczny, płatki owsiane, ryż biały, herbatniki, mleko, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, fasolka po bretońsku, koncentrat pomidorowy, powidła, mus jabłkowy, filet z makreli, szynka drobiowa, szynka wieprzowa, cukier biały, olej rzepakowy, miód, pasztet drobiowy, buraczki, kasza jęczmienna,

Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 1402,00 dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 dla osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane pomocą winny zgłaszać się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu po odbiór skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej

 Poniedziałek, środa, czwartek: w godzinach 7.30-10.00 lub 14.00-15.30

Wtorek: w godzinach 7.30-10.00 lub 15.00-17.00

Piątek: w godzinach 7.30-10.00 lub 13.00-14.00

 

Tekst: Piotr Puchalski