31 sierpnia rozpoczęło się kolejne z zadań realizowanych w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego. Zgodnie z wolą mieszkańców porządkowany jest teren w obrębie ulic Słowackiego i Keplera.  Na wskazanej przez mieszkańców działce o powierzchni 700 m² utwardzona zostanie nawierzchnia. Już zdemontowano zbędne elementy konstrukcyjne znajdujące się na tym terenie. Równocześnie ŻWiK sp. z o.o. buduje studzienkę kanalizacyjną, aby zapewnić prawidłowy odpływ wody deszczowej. Po zakończeniu robót rozbiórkowych, połączonych z wyrównaniem nawierzchni placu – jego profilowaniem, wykonana zostanie podbudowa, a następnie nowa nawierzchnia. Prace prowadzi Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych. Wartość prac wyniesie 156.825,00 złotych, a ich zakończenie planowane jest do 30 października 2020 roku.