W związku z decyzją o zamknięciu cmentarzy w dniach 31.10.2020 r. – 02.11.2020 r. oraz poniesionymi przez lokalnych sprzedawców kwiatów stratami władze miasta podjęły decyzję o odkupieniu chryzantem w doniczkach, przeznaczonych do sprzedaży w okresie święta Wszystkich Świętych.

Pomoc skierowana jest do osób fizycznych zamieszkałych w Żaganiu i prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży kwiatów na terenie miasta Żagań.

Zakup dotyczy wyłącznie niesprzedanego towaru, na który sprzedawca posiada dowód zakupu wystawiony nie później niż 30 października 2020 r.

Kwiaty zostaną zakupione po cenach wynikających z dowodu zakupu.

Sprzedawcy chryzantem mogą zgłaszać się w terminie do 4 listopada 2020 r. do godziny 15.00 pod numerem telefonu 68 477 10 40, drogą elektroniczną na adres mail: info@um.zagan.pl lub osobiście w Punkcie Informacji Urzędu Miasta Żagań.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 68 477 10 39 lub 68 477 10 35.