Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci byłego radnego Rady Miasta Żagań Lechosława Fechnera. Lechosław Fechner odszedł 7 listopada br., był społecznikiem aktywnie angażującym się w życie naszego miasta. Zapamiętamy go jako wolontariusza regularnie wspierającego Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, dzielącego się swą wiedzą nauczyciela, ale przede wszystkim człowieka, który nie pozostawał obojętny na los innych ludzi. W minionym roku otrzymał odznaczenie za wyjątkowe zaangażowanie społeczne na rzecz miasta Żagań oraz żagańskich seniorów.

Łączymy się w żałobie i smutku po śmierci Lechosława Fechnera składając kondolencje i wyrazy współczucia Rodzinie oraz Bliskim.