16 listopada 2020 roku rozpoczęto sadzenie zakupionych dzięki pozyskanej dotacji z budżetu Województwa Lubuskiego drzew miododajnych. Zgodnie z zapisami programu grantowego nasadzenia należy przeprowadzić w pasie drogowym lub na terenach rolniczych. Żagań otrzymał na ten cel 18 000 złotych, co pozwoliło na zakup 100 sadzonek lipy drobnolistnej. Drzewa posadzone zostaną na ul. Miodowej (11 sztuk), ul. Bema (6), ul. Kędzierzawego (15), ul. Księżnej Żaganny (12), ul. Konopnickiej (6), ul. Keplera (6), ul. Mickiewicza (5), ul. Prusa (10), ul. Przyjaciół Żołnierza (8) oraz na ul. Waryńskiego (23).