Trwają prace na parkingu przy ulicy Sobieskiego. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. wyrównuje ostatni kawałek terenu, na którym do 18 grudnia  położona zostanie nowa nawierzchnia. Zadanie uporządkowania terenu w rejonie Sobieskiego zostało podzielone na dwa etapy – kończący się właśnie etap przewiduje przede wszystkim roboty rozbiórkowe, wycinkę drzew, wykonanie nawierzchni z żelbetowych płyt ażurowych, ułożenie krawężników betonowych, likwidację pozostałości lamp, uporządkowanie terenu. W wyniku prowadzonych prac powstanie plac, który będzie w stanie pomieścić  53 auta. Łączny koszt wykonanych robót wyniesie 169.394,57 zł  i obejmie wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych, nadzór archeologiczny oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego. Ponadto, w ramach poprawy jakości i efektywności energetycznej ulicy zostanie wykonana wymiana oświetlenia drogowego –  zostaną posadowione 4 słupy oświetleniowe, zamontowane 8 opraw oświetleniowych, wymieniony kabel zasilający.

Po uzyskaniu stosownych zgód przystąpimy do prac rozbiórkowych istniejących zabudowań. W przyszłym roku powstaną kolejne nowe miejsca postojowe w tym rejonie.