8 listopada 2020 roku dwoje mieszkańców naszego miasta obchodziło wyjątkowy 70 jubileusz małżeństwa. Życzenia z tej okazji przekazał jubilatom listownie burmistrz Andrzej Katarzyniec.

Państwo Anna i Julian Dyrkaczowie poznali się podczas wyborów w m. Mykonów k/Częstochowy. Do Żagania przyjechali w 1961 roku. Od 70 lat wspólnie idą przez życie, będąc przykładem wzajemnej miłości i szacunku dla kolejnych pokoleń potomków. Małżonkowie wychowali 3 dzieci, doczekali się 6 wnucząt i 3 prawnucząt. Życzymy naszym Jubilatom zdrowia oraz uśmiechu, z którym niezmiennie podążają przez życie.