Po blisko półtora roku rozmów i uzgodnień, wykonując postanowienia uchwały Rady Miasta Żagań nr XI/71/2019 z 27 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Żagań o statusie miejskim, burmistrz Andrzej Katarzyniec podpisał umowę notarialną nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 151/3 o powierzchni 0,1586 ha. Jest to droga dojazdowa do „małej strefy przemysłowej” przy ul. Kożuchowskiej, która stała się dzisiaj własnością Żagania. Dotychczasowym właścicielem gruntu był Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Przejęcie drogi umożliwi gminie jej odśnieżanie w sezonie zimowym oraz wyrównanie nawierzchni, o które od wielu lat walczyły firmy prowadzące działalność na tym terenie. Jak podkreślali przedsiębiorcy przez wiele lat ich postulaty były ignorowane. 8 grudnia 2020 roku problem został rozwiązany, a grunt stał się własnością gminy.

Zgodnie ze składanymi wcześniej deklaracjami modernizacja nawierzchni nastąpi w ramach współpracy z podmiotami funkcjonującymi na “małej strefie gospodarczej”. Przeprowadzenie prac planujemy w przyszłym roku.