W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 zakończono właśnie remont nowej i nowoczesnej sali do nauki przedmiotów przyrodniczych. Miasto pozyskało ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę 72 678 złotych na ten cel. Dofinansowanie to pozwoliło wyremontować klasę oraz wyposażyć ją w pomoce dydaktyczne dla uczniów klas 7-8. Dopóki istniały gimnazja samodzielne szkoły podstawowe nie dysponowały gabinetami oraz pomocami do nauki chemii i fizyki. Wydłużanie okresu nauczania w podstawówkach zwiększyło liczbę nauczanych przedmiotów i spowodowało konieczność tworzenia nowych sal lekcyjnych oraz ich doposażania (szczególnie w placówkach mniejszych). W przyszłym roku planujemy pozyskać dofinansowanie na utworzenie podobnej klasy w PSP 4 w Żaganiu.