W środę 23 grudnia 2020 roku dokonano odbioru inwestycji w rejonie ulicy Jana III Sobieskiego w Żaganiu.
W ramach zadania przeprowadzono roboty rozbiórkowe, wyrównano i uporządkowano teren, z którego mieszkańcy już od dziś mogą korzystać. W wyniku zrealizowanych robót powstał plac o nawierzchni z żelbetowych płyt ażurowych, który jest w stanie pomieścić 53 auta.
Zadanie wykonane zostało przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o., a  łączny koszt inwestycji wyniósł 169.394,57 zł.

To jednak nie koniec działań podejmowanych przez miasto w kierunku poprawy przestrzennego wizerunku Żagania. W przyszłym roku przy ul. Sobieskiego realizowany będzie drugi etap inwestycji, w ramach którego uporządkowany zostanie kolejny fragment terenu.