Informacja

Zbliżający się koniec roku skłania do podsumowań. Sytuację Żagania doskonale odzwierciedla spadek zadłużenia, jakim możemy pochwalić się po dwóch latach pracy. Na koniec 2018 roku nasze miasto było zadłużone na prawie 25 milionów złotych. Troska o finanse gminy sprawiła, że ten rok kończymy z zadłużeniem w wysokości zaledwie 14.160.149,49 złotych!

Rok 2021 będzie rokiem inwestycji, realizowanych m.in dzięki środkom pozyskanym zarówno z Unii Europejskiej, jak i z budżetu państwa. Część z nich do momentu rozliczenia będzie finansowana przychodami z kredytu bankowego. Co zamierzamy wykonać w Żaganiu w nadchodzącym roku? W przyszłorocznym budżecie zaplanowaliśmy następujące remonty i inwestycje:

 • 4 000 000 złpierwszy etap budowy nowego przedszkola przy ulicy Żarskiej (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
 • 680 000 zł – bieżące remonty dróg i parkingów,
 • 480 000 złpierwszy etap przebudowy ul. Nocznickiego,
 • 152 825 zł – przebudowa chodników na ul. Dąbrowskiego, Karpińskiego oraz Jana III Sobieskiego,
 • 145 000 zł – przebudowa chodnika na ul. Waryńskiego,
 • 130 000 zł – przebudowa chodnika przy ul. Bema,
 • 363 000 zł –  remont ul. Prusa (pierwszy etap),
 • 250 000 zł – drugi etap uporządkowania terenu przy ul. Jana III Sobieskiego,
 • 143 000 zł – przebudowa chodników przy ul. Świerkowej i Pułaskiego,
 • 85 000 zł – przebudowa chodnika przy ul. Kopernika,
 • 100 000 zł – budowa oświetlenia ulicy Krętej,
 • 90 000 zł – budowa oświetlenia ulicy Moniuszki,
 • 100 000 zł – budowa centralnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym,
 • 80 000 zł – budowa oświetlenia na ul. Konopnickiej (do stanicy wodnej),
 • 90 000 zł – opracowanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie i utrzymanie kąpieliska na Gryżycach,
 • 1 000 000 uzbrojenie i budowa drogi na strefie Wurtha,
 • 762 151 złbudowa nowego cmentarza komunalnego,
 • 270 000 złbudowa schroniska na terenie ZZO w Marszowie,
 • 1 908 000 zł – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu p.n. „Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu”,
 • 513 000 zł – finansowanie wkładu własnego gminy w realizacji projektu termomodernizacji budynków przedszkoli,
 • 1 800 000 zł – finansowanie kosztów niekwalifikowanych powyższego projektu,
 • 260 000 zł – pomoc finansowa dla Powiatu Żagańskiego na zakupu tomografu dla naszego szpitala,
 • 350 000 zł – wyprzedzające finansowanie projektu p.n. „Wymiana źródeł ciepła w komunalnych budynkach mieszkalnych w Żaganiu”,
 • 350 000 zł –  finansowanie wkładu własnego gminy w realizacji projektu „Wymiana źródeł  ciepła w komunalnych budynkach mieszkalnych w Żaganiu”,
 • 803 000 zł – wyprzedzające finansowanie projektu p.n. „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu  Książęcego  i  elementów Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żaganiu”,
 • 265 000 zł – finansowanie wkładu własnego gminy w realizacji projektu parkowego,
 • 235 000 zł – opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy niecki basenowej kąpieliska miejskiego przy ul. Niepodległości,
 • 100 000 zł – potrzeby Młodzieżowej Rady Miasta Żagań,
 • 300 000 złrezerwa na zadania wskazane przez mieszkańców.

Życzymy Państwu i Miastu, aby w nadchodzącym roku udało się zrealizować wszystkie podjęte plany. Niech 2021 rok będzie stabilny i przewidywalny. Niech przyniesie nam zdrowie, spokój oraz dużo wzajemnej życzliwości.