Pomimo pandemii, pod której znakiem minął rok 2020, przyniósł on wiele ważnych dla Żagania zmian. Pierwszy raz od 2008 roku zrealizowano inwestycje drogowe przy wsparciu środków z funduszy zewnętrznych. Dwa nasze wnioski dotyczące zadań drogowych uzyskały dofinansowanie w wysokości 60% wartości projektu z puli Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki pozyskanym środkom wyremontowano ulicę Żarską i Ratuszową. Ogólna wartość obu inwestycji wyniosła prawie 5 milionów złotych. 2020 rok był również okresem wzmożonych wydatków na ochronę zdrowia, remontów infrastruktury oświatowej, pierwszym od wielu lat rokiem zmian w zakresie oświetlenia drogowego. Wybraliśmy najważniejsze z nich, tworząc kalendarium wykonanych w mieście prac, przypominając wartość wykonanego zadania oraz termin jego realizacji.

Warto pamiętać, ile istotnych zmian przyniósł miniony rok dla Żagania oraz ile dodatkowych inicjatyw udało nam się w tym czasie zrealizować. Podjęte w 2020 roku zobowiązania oraz zainicjowane procesy pozwolą w najbliższym czasie m.in. stworzyć miejsce do rekreacji na terenie Gryżyc, co do momentu pozyskania funduszy na remont miejskiego kąpieliska, stanowi ciekawą alternatywę dla amatorów wypoczynku “pod chmurką”. Zdobyte w ubiegłym roku środki zewnętrzne pozwolą natomiast zrealizować długo oczekiwane inwestycje – wybudować nowe przedszkole, uzbroić drugą z naszych stref przemysłowych, wymienić 100 pieców węglowych w budynkach komunalnych czy stworzyć nowy cmentarz komunalny w mieście.

Jaki był rok 2020?