Informujemy, że Zarządzeniem Nr 5/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. Burmistrz Miasta Żagań rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r. poprzez szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zakresie: piłki nożnej, piłki ręcznej, tenisa stołowego, piłki siatkowej, sportów siłowych, sportów walki, sportów wodnych, lekkoatletyki.

Do realizacji zadania, o którym mowa wyżej, wybrano podmioty uprawnione i przyznano następujące kwoty dotacji na sfinansowanie realizacji zadania:

l.p. Nazwa organizacji Kwota przyznana
1. Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Żagań – piłka nożna 5.000,00 zł
2. Miejski Klub Sportowy Czarni Żagań 1957 – piłka nożna 105.000,00 zł
3. Uczniowski Klub Sportowy „Czarni” Żagań – piłka ręczna 90.000,00 zł
4. Uczniowski Klub Sportowy „Czarni” Żagań – tenis stołowy 18.000,00 zł
5. Wojskowy Klub Sportowy „Sobieski” –

piłka siatkowa

30.000,00 zł
6. Uczniowski Klub Sportowy „NIKE” – sporty siłowe 5.000,00 zł
7. Wojskowy Klub Sportowy „Sobieski” – sporty walki 20.000,00 zł
8. Klub Sportowy Ju-Jitsu Shuriken – sporty walki 5.000,00 zł
9. Stowarzyszenie Pływackie „Żagańskie Boberki” – sporty wodne 5.000,00 zł
10. Stowarzyszenie Turystyki Wodnej „SZRON-CZERNA” – sporty wodne 5.000,00 zł
11. Wojskowy Klub Sportowy „Sobieski” – lekkoatletyka 12.000,00 zł
  RAZEM: 300.000,00 zł

 

Zarządzenie nr 5/2021