W ramach ogłoszonego we wrześniu 2020 roku VII naboru do Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgłosiliśmy trzy wnioski o dofinansowanie projektów, realizowanych we współpracy z partnerami niemieckimi. Miło nam poinformować, że wszystkie one zostały zatwierdzone, a poziom wsparcia wyniesie 85% ze środków EFRR oraz 5% z budżetu państwa.

W ramach pozyskanych funduszy planujemy zrealizować w tym roku w Żaganiu trzy przedsięwzięcia:

1. Projekt pt. „Środowisko ponad wszystko – transgraniczna ekoturystyka jako czynnik wspierający rozwój miast ekologicznych XXI wieku”
Projekt zakłada stworzenie ogólnodostępnej transgranicznej Eko-ścieżki, na bazie której przeprowadzona zostanie innowacyjna gra terenowa. Podsumowaniem gry będzie spotkanie uczestników pod hasłem „Polsko-niemiecka EKOlekcja”. Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców pogranicza oraz utrwalanie prawidłowych wzorców zachowań proekologicznych.
Budżet projektu: 16 992,45 EUR
Kwota dofinansowania z EFRR: 14 443,58 EUR

2. Projekt pt. „Rozwój niekomercyjnej transgranicznej oferty turystycznej poprzez stworzenie polsko-niemieckiego systemu informacji i oznakowania turystycznego”
Celem projektu jest wsparcie rozwoju turystyki na obszarze pogranicza. W ramach realizacji zadania zostanie opracowany polsko-niemiecki system informacji, na podstawie którego wykonane zostanie nowe oznakowanie turystyczne.
Budżet projektu: 17 398,35 EUR
Kwota dofinansowania z EFRR: 14 788,60 EUR

3. Jarmark pod Gwiazdką to polsko-niemieckie spotkanie bożonarodzeniowe, które ma na celu wymianę kulturową mieszkańców terenów przygranicznych w zakresie tradycji świątecznych. Projekt przewiduje organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego w grudniu 2021 roku.
Budżet projektu: 11 592,01 EUR
Kwota dofinansowania z EFRR: 9 853,21 EUR

W 2021 roku będziemy realizować jeszcze trzy inne projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach ogłoszonego we wrześniu 2019 roku naboru do Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”. Jednak w związku z sytuacją epidemiczną w Europie termin ich realizacji został przesunięty z roku 2020 na 2021. Poziom wsparcia wynosi 75% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 5% z budżetu państwa. Są to:

1. Polsko-niemiecka wystawa kwiatów „Kolorowe pogranicze” – projekt ma na celu zwrócić uwagę i nawiązać do czasów międzynarodowej świetności Parku Książęcego w Żaganiu i „odświeżyć” wydarzenia kulturalne łączące oba narody. Będzie to doskonała lekcja historii dla mieszkańców pogranicza, a także okazja do miłego spędzenia wolnego czasu dla miłośników przyrody, kwiatów oraz wypoczynku na świeżym powietrzu.
Budżet projektu: 8 770,00 EUR
Kwota dofinansowania z EFRR: 6 577,50 EUR

2. Transgraniczna pocztówka – polsko-niemiecki konkurs fotograficzny dla mieszkańców miast partnerskich. Ze względu na bogactwo kulturowe i naturalne obszarów pogranicza tematyka będzie dowolna, jednakże fotografie powinny być ściśle związane z obszarem pogranicza i jego mieszkańcami, zwyczajami, tradycją oraz dziedzictwem kulturowym łączącym uczestników projektu. Konkurs ma na celu wydobycie z obszaru pogranicza tego, co piękne i ciekawe.
Budżet projektu: 9 730,00 EUR
Kwota dofinansowania z EFRR: 7 297,50 EUR

3. Przygraniczne podróże małe i duże – celem projektu jest wzmocnienie działań dotyczących rozwoju świadomości mieszkańców pogranicza na temat wartości i znaczenia dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-niemieckiego. Projekt umożliwi wszystkim zainteresowanym poznanie nowej trasy turystycznej, która zostanie stworzona w ramach projektu. Będzie ona uwzględniała najbardziej atrakcyjne turystycznie punkty w Żaganiu, w stolicy dawnego Księstwa Żagańskiego.
Budżet projektu: 12 820,00 EUR
Kwota dofinansowania z EFRR: 9 615,00 EUR