Wizualizacja przystani kajakowej

Składamy kolejne projekty na dofinansowanie miejskich inwestycji. Ubiegamy się o dodatkowe środki w ramach “Lubuskiej Bazy Sportowej” oraz “Lubuskiej Bazy Turystycznej”. Oba projekty składamy w poniedziałek 1 lutego 2021 roku. Mamy zamiar pozyskać w ten sposób fundusze na budowę pumptracka w Żaganiu oraz budowę przystani kajakowej na Bobrze. Oba projekty wpisują się w ramy programu stworzonego przez Urząd Marszałkowski, w ramach którego samorządy z całego województwa mają szansę pozyskać do 50% dofinansowania na zadania sprzyjające rozwojowi regionalnej infrastruktury sportowej. Wnioskujemy o 65 tysięcy złotych na budowę przystani kajakowej oraz 100 tysięcy złotych na budowę pumptracka (jest to kwota maksymalna, o jaką można się ubiegać w ramach tego programu).

Dodatkowo jutro złożymy wniosek o dotację celową na opracowanie dokumentacji rewitalizacji Ratusza w Żaganiu. W ramach wnioskowanej dotacji planowe jest wykonanie dokumentacji eksperckiej i projektowej w następującym zakresie:

  1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
  2. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych,
  3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
  4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
  5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

Jest to nabór wniosków z budżetu Województwa Lubuskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku położonym w województwie lubuskim. Ubiegamy się o 145 tysięcy złotych na realizację tego zadania! W ramach wszystkich trzech projektów walczymy o ponad 300 tysięcy złotych dla Żagania.

Warto korzystać z każdej szansy na dodatkowe środki dla miasta – podkreśla burmistrz Andrzej Katarzyniec. – Małe projekty stwarzają ogromne możliwości rozwoju miejskiej infrastruktury. Stworzenie dokumentacji projektowej rewitalizacji ratusza pozwoli nam ubiegać się o kolejne środki na jego remont. 165 tysięcy złotych dofinansowania dla mniejszych projektów sportowych stworzy natomiast nowe możliwości do uprawiania aktywności w Żaganiu.

foto: przykładowa wizualizacja przystani kajakowej