Logo Głównego Urzędu Statystycznego

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021 to proces planowania, zbierania,
łączenia, oceny, rozpowszechniania i analizy danych demograficznych, społecznych,
ekonomicznych oraz o zasobach mieszkaniowych w odniesieniu do osób fizycznych
i zasobów mieszkaniowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W tym roku 1 kwietnia rozpocznie się badanie, które potrwa do końca września. Pamiętajmy, że mamy obowiązek udzielenia informacji spisowych oraz podania danych zgodnym ze stanem faktycznym. Wszelkie nasze dane podlegają oczywiście ochronie i służą wyłącznie zebraniu informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.

W związku z planowanym na ten rok spisem w dniach od 1 do 9 lutego 2021 rok trwał będzie nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. Wymagania wobec kandydatów na rachmistrzów oraz zasady składania ofert na realizację zadania dostępne są na stronie bip jednostki – link.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie realizowany następującymi metodami:

  • obowiązkowo – metodą samospisu internetowego (CAWI)
  • uzupełniająco – metodą wywiadu telefonicznego (CATI) oraz metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI).

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.

Samospis internetowy będzie odbywał się, jak każdy spis powszechny, w wyznaczonym terminie. Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki

Wszelkie informacje dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego dostępne są na stronie www.spis.gov.pl oraz www.bip.zagan.pl.