Podpisanie umowy na remont pomieszczeń na potrzeby pracowni tomografii komputerowej

3 lutego 2021 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec i starosta Henryk Janowicz podpisali umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu na remont pracowni tomografii komputerowej w szpitalu w Żaganiu. Na to zadanie zabezpieczono w budżecie miasta 260 tysięcy złotych, które pomogą zakończyć trwającą obecnie inwestycję. Według szacunków starostwa pomieszczenie zostanie przystosowane do obsługi pacjentów i oddane do użytku po 20 marca 2021 roku.

Jak podkreślił w trakcie spotkania burmistrz Andrzej Katarzyniec podpisana dzisiaj umowa jest kolejnym przykładem doskonałej współpracy pomiędzy samorządami. Podejmowane wspólnie działania mają jeden cel – pracę na rzecz całej społeczności. Starosta Henryk Janowicz zaznaczył, że żagański tomograf będzie najnowocześniejszy w regionie. Prowadzone są starania, aby urządzenie było dostępne dla pacjentów w nagłych przypadkach – również poza godzinami pracy pracowni. Koszt przystosowania pomieszczeń, w których umieszczony zostanie tomograf, wynosi około 500 tysięcy złotych. Dzięki przekazanym dzisiaj przez Żagań środkom będzie można zakończyć rozpoczęte roboty budowlane.

Przypominamy, że jest to kolejne z zadań żagańskiego samorządu wspierające szpital w mieście. 10 kwietnia 2020 roku przekazaliśmy na ręce komendanta szpitala płk. Artura Lipczyńskiego 1500 maseczek ochronnych. Tego samego dnia burmistrz Andrzej Katarzyniec podpisał umowę, zgodnie z którą przekazaliśmy placówce 80 tysięcy złotych na zakup masek, kombinezonów, przyłbic, fartuchów, rękawic, okularów ochronnych oraz płynów do dezynfekcji. Każdego roku zwalniamy żagański  szpital z podatku od nieruchomości, co stanowi oszczędność dla jednostki w wysokości około 40 tysięcy złotych. Inicjujemy zbiórki materiałów i wody dla pacjentów szpitala. W odpowiedzi na apel dotyczący zakupu tomografu komputerowego również nie pozostaliśmy obojętni.