Uwaga komunikat

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. przypomina odbiorcom o obowiązku legalizacji wodomierzy (podliczników ogrodowych) służących ustalaniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, za którą spółka nie obciąża odbiorcy usług kosztami odbioru ścieków.

Klienci korzystający z podliczników zobowiązani są w terminie do 31 marca 2021 roku wymienić wodomierz, który już utracił lub utraci do tego czasu ważność (legalizację) na nowy, spełniający wymagania określone przepisami prawa. O wymianie należy powiadomić ŻWiK Sp. z o.o. w celu spisania i zaplombowania wodomierza.

Niespełnienie tego wymogu uznane będzie za brak układu pomiarowego wody bezpowrotnie zużytej i skutkować będzie jej nieuwzględnieniem w naliczaniu opłaty za odbiór ścieków.

Jednocześnie Spółka informuje, iż istnieje możliwość zamontowania podlicznika z opcją zdalnego odczytu, kompatybilnego z systemem stosowanym przez ŻWiK Sp. z o. o.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 734 218 555.

Pismo w sprawie konieczności legalizacji podliczników do końca marca 2021 roku
Pismo w sprawie konieczności legalizacji podliczników do końca marca 2021 roku