Informacja o przedłużeniu naboru na rachmistrzów spisowych

Informujemy, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 roku.

Więcej informacji na temat Narodowego Spisu Powszechnego dostępne są tutaj.