Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Zesłańców Sybiru

10 lutego 2021 roku Jadwiga Jastrzębska, przewodnicząca Żagańskiego Koła nr 9 Związku Sybiraków, zaprosiła do wspólnego upamiętnienia 81. rocznicy przymusowych deportacji Polaków na “nieludzką ziemię” przedstawicieli samorządu i sympatyków związku. Pełnomocnik wojewody lubuskiego ds. kombatantów i osób represjonowanych Marek Budniak odczytał list Władysława Dajczaka do uczestników uroczystości. Zebrani pod Krzyżem Zesłańców Sybiru złożyli kwiaty, oddając cześć Polakom, ofiarom przymusowych zsyłek. Harcerze, członkowie koła nr 9, kombatanci, burmistrz Andrzej Katarzyniec, przewodniczący miejskiej rady Adam Matwijów oraz wójt Leszek Ochrymczuk uczcili dzisiaj pamięć o wydarzeniach sprzed 81 lat. Złożono również kwiaty na grobie Pani Marii Jastrzębskiej, która przez 30 lat była prezesem koła nr 9 Związku Sybiraków, pielęgnując pamięć o losach osób skazanych na przymusowo wysiedlonych, pokazując prawdę na temat wydarzeń, które przez lata były przemilczane. Przedstawiciele samorządu udali się następnie pod Pomnik Zesłańców Sybiru.

Jak podkreśliła w trakcie uroczystości Jadwiga Jastrzębska, wspominając krzywdę wyrządzoną tysiącom ludzi, uczmy się wybaczać, ale nigdy nie pozwólmy zapomnieć. O kultywowanie pamięci, którą przez tyle lat podejmowała Maria Jastrzębska, prosiła dzisiaj zebranych nowa przewodnicząca koła nr 9 Związku Sybiraków.

Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Zesłańców Sybiru.