Działka na sprzedaż ulica Długosza w Żaganiu

W ramach przetargów, które odbędą się drugiego marca br. będzie można nabyć grunty przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną zlokalizowane przy ul. Długosza w Żaganiu:

– działka o numerze ewid. 1355/106, o pow. 1014 m2, data przetargu: 02.03.2021 r., godz. 9.00, cena wywoławcza: 85.000,00 zł, wadium: 8.500,00 zł,

– działka o numerze ewid. 1355/107, o pow. 1115 m2, data przetargu: 02.03.2021 r., godz. 9.30, cena wywoławcza: 93.000,00 zł, wadium: 9.300,00 zł,

– działka o numerze ewid. 1355/108, o pow. 1228 m2, data przetargu: 02.03.2021 r., godz. 10.00, cena wywoławcza: 99.000,00 zł, wadium: 9.900,00 zł.

Nieruchomości mają regularny kształt, są niezabudowane i położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Posiadają dostęp do sieci wodnej i kanalizacyjnej (pozostałe sieci znajdują się w sąsiednich ulicach). Powierzchnia terenu jest płaska, nieogrodzona, zadrzewiona i zakrzewiona. Dojazd jest możliwy drogą o nawierzchni bitumicznej, utwardzonej betonowej oraz drogą o nawierzchni gruntowej wydzieloną geodezyjnie. Funkcja nieruchomości wyznaczona obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczona symbolem 4 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Brak obciążeń i zobowiązań ciążących na nieruchomościach.

Przetargi na tereny zlokalizowane przy ul. Długosza odbędą się 2 marca br. w podanych wyżej godzinach w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna). Wadia w podanych wyżej wysokościach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Banku Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do 26 lutego 2021 r.

Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przeznaczone są również nieruchomości gruntowe zlokalizowane przy ul. Asnyka:

działka o numerze ewidencyjnym: 3953, pow. 1238 m2, cena wywoławcza: 81.000,00 zł, wadium: 8.100,00 zł, godzina przetargu: 13.30

nieruchomość składające się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 3818/11, 3817/4, 3818/10 , pow. 1576 m2, cena wywoławcza: 103.00,00 zł, wadium: 10,300,00 zł, godzina przetargu: 14.00

Nieruchomości znajdują się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Mają regularny kształt zbliżony do prostokąta. Teren jest płaski, porośnięty drzewami i krzewami, zanieczyszczony odpadami budowlanymi – oczyszczenie należeć będzie do inwestora. Dojazd odbywa się drogą o nawierzchni bitumicznej – ul. Dębową oraz bezpośrednio drogą o nawierzchni gruntowej. Sieci uzbrojenia znajdują się w drogach dojazdowych do nieruchomości. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, działki położone są w obszarze oznaczonym symbolem 4MN dopuszczającym zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W dalszej odległości znajduje się zabudowa o charakterze produkcyjnym, usługowym, składy i magazyny oddzielone strefą zieleni.

Przetargi na tereny zlokalizowane przy ul. Asnyka odbędą się 2 marca br. w podanych wyżej godzinach w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna). Wadia w podanych wyżej wysokościach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Banku Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do 26 lutego 2021 r.

Przy ulicy Dolnej na sprzedaż wyznaczono trzy nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną:

nieruchomość o numerze ewidencyjnym 3256/1, pow. 688 m2, cena wywoławcza 58.000,00 zł, wadium: 5.800,00 zł, godzina przetargu: 12.00

nieruchomość składająca się z działek o numerach ewidencyjnych 3221 i 3228/2, pow. 564 m2, godzina przetargu: 12.30

nieruchomość składająca się z działek o numerach ewidencyjnych 3222, 3228/5, pow. 1050 m2, cena wywoławcza: godzina przetargu: 13.00

Nieruchomości są niezabudowane i mają nieregularny kształt zbliżony do czworoboku wraz z wydzieloną drogą dojazdową do ul. Dolnej. Teren jest nierówny, ze spadkiem w kierunku południowo – zachodnim. Dojazd odbywa się drogą o nawierzchni utwardzonej (pol-bruk) oraz bezpośrednio do nieruchomości utwardzoną drogą gruntową. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Do nieruchomości doprowadzona jest sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodna – pozostałe sieci uzbrojenia znajdują się w drodze dojazdowej (ul. Dolnej). Bezpośrednie przyłączenie do sieci uzbrojenia należeć będzie do inwestora. Na terenie działki o numerze 3256/1 oraz części nieruchomości 3221, 3228/2 ulokowane jest stanowisko archeologiczne – wymagane będzie przeprowadzenie prac archeologicznych. W granicach działek o numerze 3222, 3228/5 oraz przy granicy działek 3221, 3228/2 znajduje się napowietrzna linia niskiego napięcia, której istnienie należy uwzględnić w procesie inwestycyjnym. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 4MN – dopuszczającym zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Przetargi na tereny zlokalizowane przy ul. Dolnej odbędą się 2 marca br. w podanych wyżej godzinach w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna). Wadia w podanych wyżej wysokościach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Banku Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do 26 lutego 2021 r.

W ramach marcowych przetargów można stać się właścicielem terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą przy ul. Piłsudskiego:

– nieruchomość o numerze ewidencyjnym 3961/1 o pow. 2878 m2, cena wywoławcza: 240.000,00 zł, wadium: 24.000,00 zł, godzina przetargu: 10.30

 – nieruchomość o numerze ewidencyjnym 3961/2 – o pow. 3364 m2, cena wywoławcza: 277.500,00 zł, wadium: 27.750,00 zł, godzina przetargu: 11.00

 – nieruchomość o numerze ewidencyjnym 3961/3 – o pow. 1451 m2, cena wywoławcza: 120.000,00 zł, wadium: 12.000,00 zł, godzina przetargu: 11.30

Oferowane nieruchomości zlokalizowane są w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej. Mają regularny kształt i bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej. Na terenie działek położone są: podziemny obiekt budowlany (część schronu biegnącego przez działki 3961/1 i 3961/2 częściowo przysypanego pryzmą ziemi) oraz drzewa i krzewy do usunięcia przez inwestora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nieruchomość posiada możliwość przyłączenia sieci uzbrojenia. Nieruchomości położone są w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul. J. Piłsudskiego a projektowaną obwodnicą komunikacyjną przyjętego uchwałą nr IX/83/2003 Rady Miasta Żagań z dnia 29 maja 2003 r. i oznaczone są symbolem 46-U dopuszczającego zabudowę na cele działalności gospodarczej, usługi komercyjne, hurtownie z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej.

Przetargi na tereny zlokalizowane przy ul. Piłsudskiego odbędą się 2 marca br. w podanych wyżej godzinach w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna). Wadia w podanych wyżej wysokościach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Banku Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do 26 lutego 2021 r.

Działka na sprzedaż ulica Konarskiego w Żaganiu

Ostatnim z terenów sprzedawanych w ramach przetargów, które odbędą się 2 marca br., jest nieruchomość zlokalizowana przy ul. Konarskiego w Żaganiu o powierzchni 1639 m2, składająca się z działek o numerach ewidencyjnych: 2713/3, 2709/3, 2709/8. Cena wywoławcza wynosi 121.000,00 zł. Teren nieruchomości ma regularny kształt zbliżony do prostokąta oraz wydzieloną drogą dojazdową do ul. Konarskiego. Dojazd do nieruchomości możliwy jest drogą o nawierzchni bitumicznej. Powierzchnia terenu jest płaska, porośnięta drzewami i krzewami. Przy granicy z nieruchomością oznaczoną numerem ewidencyjnym 2715 znajdują się pozostałości zabudowy gospodarczej, których usunięcie należeć będzie do inwestora. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz szkoła podstawowa. Sieci uzbrojenia znajdują się w drodze dojazdowej do nieruchomości – ul. Konarskiego. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem M2 oznaczającym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz KL oznaczającym strefę komunikacji – drogę lokalną.

Przetarg na teren zlokalizowany przy ul. Konarskiego odbędzie się 2 marca br. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna). Wadium w wysokości 12.100,00 zł należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Banku Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do 26 lutego 2021 r.

 

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta Żagań: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 1008, lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Przetargi nieruchomości.