11 lutego 2021 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec spotkał się z dyrektorem spółki Polregio Krzysztofem Pawlakiem, aby kontynuować rozmowy dotyczące m.in. uruchomienia kasy biletowej w budynku żagańskiego dworca. Pierwsze ustalenia w tej sprawie podjęto w połowie 2020 roku. Burmistrz potwierdził złożoną wówczas deklarację wsparcia tej inicjatywy wkładem miasta w wysokości 1500 złotych miesięcznie. W trakcie spotkania rozmawiano również na temet siatki połączeń oraz ograniczeń wynikających z posiadanego przez przewoźnika taboru.