Drób

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żaganiu w związku z pojawieniem się zagrożenia ptasią grypą zwraca się z prośbą do właścicieli drobiu przydomowego o konieczności stosowania zasad bioasekuracji oraz eliminowanie wszystkich czynników mogących rozprzestrzeniać chorobę. Należy wstrzymać wypuszczanie ptaków na wybieg i pozostawić w budynkach, zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich zwierząt oraz stosować środki ochrony osobistej.