17 lutego burmistrz Andrzej Katarzyniec spotkał się z dyrektorami miejskich jednostek kultury, aby omówić możliwości działania w związku z częściowym otwarciem tych instytucji. Wszystkie podjęte dzisiaj uzgodnienia uzależnione będą jednak od rozwoju pandemii oraz wprowadzanych ograniczeń. Burmistrz zaapelował o współpracę w zakresie przygotowania spójnej oferty kulturalnej miasta.

Dyrektor ŻPK Anna Mrowińska przedstawiła wykaz imprez i wystaw, które pałac planuje zorganizować w tym roku. Omówiono również projekty realizowane wspólnie z niemieckimi partnerami oraz możliwości ich przeprowadzenia. Jednostka przygotowuje się do organizacji, jarmarku wielkanocnego, majowego festiwalu kwiatów i święta parku, majówki.  Marek Łazarz, dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich, przedstawił plan tegorocznych obchodów Wielkiej Ucieczki, dostosowany do obowiązujących ograniczeń. Dyrektor książnicy Magdalena Śliwak zaprezentowała pomysł placówki na ekspozycję tematyczną poświęconą twórczości Stanisława Lema. Rozmawiano również o wspólnym uczczeniu 450 rocznicy urodzin Johannesa Keplera. Padło kilka pomysłów na upamiętnienie tej ważnej w historii Żagania postaci. Mamy nadzieję, że już niebawem uda nam się przedstawić konkretne realizacje.